byuu.org
  1. byuu.org
  2. preservation
  3. super-nintendo-(fra)
  4. mechwarrior-(fra)-(1.0)

MechWarrior (FRA) (1.0)

Game

Label:MechWarrior
Region:SNSP-WM-FRA
Revision:SFRA-WM-0
Board:SHVC-1A1M-01
Size:0x100000
SHA256:600df7da79c95e14c1b9e6e54e0b3a061d079831d015ef6f31bc3772c1d0efc6

Memory

Type:ROM
Size:0x100000
Content:Program

Memory

Type:RAM
Size:0x800
Content:Save